Kinderen van Carel Philipsz. Kuvel en Pacquette de Bucquoij

Kinderen van

Carel Philipsz. Kuvel

en

Pacquette de Bucquoiji. Flip Carelse Cuvel, gedoopt in Amsterdam op 15 februari 1664
ii. Jacobus Carels, gedoopt in Amsterdam op 2 juni 1666
iii. Karel Kuvel, gedoopt in Amsterdam op 28 juni 1671
iv. Abraham Kuvel, gedoopt in Amsterdam op 25 maart 1674
v. Jannetje Cuvel, gedoopt in Amsterdam op 6 januari 1677
vi. Jeronimus Carelse Cuwels, gedoopt in Amsterdam op 2 juli 1679
vii. Jannetje Carels Kuvels, gedoopt in Amsterdam op 21 december 1681
viii. Maria Carels Kuvel, gedoopt in Amsterdam op 18 februari 1684
ix. IJsaack Carelse Kuvel, gedoopt in Amsterdam op 19 januari 1687
x. Anne Carels Cuvel, gedoopt in Amsterdam op 30 juni 1689


terug | back