Kinderen van Philippe-Matthieu Cuvel en Maria Fransse Labe

Kinderen van

Philippe-Matthieu Cuvel

en

Maria Fransse Labei. Mathieu Cuvel, geboren in ca. 1640
ii. Carel Philipsz. Kuvel, geboren in Amsterdam in ca. 1642
iii. Claes Philips Cuvel, geboren in ca. 1650
iv. Maria Cuijnelle, gedoopt in Amsterdam op 24 maart 1659
v. Annetje Philips Kuvel, geboren in ca. 1665


terug | back