intro kwartierstaten Kwartierstaat van Lammert Rooda
(gegevens zoals bekend op vrijdag 16 november 2018)

Wilt U meer weten van (het gezin van) een van onderstaande mensen, mailt U ons dan?!
beginpagina
 

Generatie 1


 
1. Lammert Rooda (geboren Bolsward, 1879)
Lammert trouwde (Bolsward, 1899) Grietje Mol (geboren Bolsward, 1875)
 

Generatie 2


 
2. Jelle Roode (geboren Bolsward, 1844)
Rooda, trouwde (Bolsward, 1870) met:
3. Grietje Beitsma (geboren Bolsward, 1838)
 

Generatie 3


 
4. Jan Gerrits Roode (geboren Wonseradeel, 1818)
Jan trouwde (Wonseradeel, 1842) met:
5. Ytje Jelles Postma (geboren Witmarsum, 1816)
 
6. Gerardus Abrams Beitsma (geboren Dokkum, 1804)
Gerardus trouwde (Bolsward, 1836) met:
7. Klaaske Harmens Klom (geboren Bolsward, 1811)
 

Generatie 4


 
8. Gerrit Jans Roode (geboren 1789)
Gerrit trouwde (Wonseradeel, 1814) met:
9. Janke Harmens (geboren 1790)
 
10. Jelle Jelles (geboren Kimswerd, 1771)
Jelle trouwde (Kimswerd, 1804) met:
11. Monskjen Monses (geboren Kimswerd, 1783)
 
12. Abraham Beitsma (geboren 1763)
Abraham trouwde (Dokkum, 1804) met:
13. Sibbeltje Gerardus Schieringa (geboren Dokkum, 1781)
 
14. Harmen Klasen (geboren Pethum, 1758)
Harmen trouwde (Vrouwenparochie, 1791) met:
15. Grietje Gerrits (geboren Vrouwenparochie, 1767)
 

Generatie 5


 
18. Harmen Sytses (geboren 1752)
Harmen trouwde (Franeker, 1780) met:
19. Aafke Tjallings (gedoopt Franeker, 1757)
 
20. Jelle Jelles (geboren 1745)
Jelle trouwde (Kimswerd, 1768) met:
21. Yke Hilbrants (geboren 1745)
 
22. Monse Sjoerds (gedoopt Witmarsum, 1731)
Monse trouwde (Witmarsum, 1768) met:
23. Tjetske Cornelis (geboren Witmarsum, 1744)
 
26. Gerhardus Schieringa (geboren Anjum, 1738)
Gerhardus trouwde (Dokkum, 1781) met:
27. Bartje Sybouts (geboren 1760)
 

Generatie 6


 
38. Tjalling Heins (gedoopt Schalsum, 1716)
Tjalling trouwde met:
39. Janke Jans (gedoopt Achlum en Hitzum, 1728)
 
44. Sjoerd Dirks (geboren 1705)
Sjoerd trouwde (Witmarsum, 1729) met:
45. Dieuke Monses (gedoopt Witmarsum, 1699)
 
46. Cornelis Algers (geboren 1720)
Cornelis trouwde (Witmarsum, 1743) met:
47. Antje Ykes (geboren 1720)
 
52. Pieter Schieringa (gedoopt Dokkum, 1697)
Pieter trouwde (Dokkum, 1723) met:
53. Eelkjen Hendriks (geboren 1700)
 

Generatie 7


 
76. Hein Clasen (geboren 1690)
 
78. Jan Dircks (geboren 1690)
Jan trouwde (Franeker, 1714) met:
79. Maaike Jans (geboren 1695)
 
90. Monse Eeltjes (geboren 1675)
 
104. Gerrardus Schieringa (geboren 1670)
Gerrardus trouwde (Dokkum, 1694) met:
105. Sibbeltje Pauwels (geboren Ternaard, 1670)
 


  naar boven | go to top