intro kwartierstaten Kwartierstaat van Lammert Jarigs Mol
(gegevens zoals bekend op donderdag 19 december 2019)

Wilt U meer weten van (het gezin van) een van onderstaande mensen, mailt U ons dan?!
beginpagina
 

Generatie 1


 
1. Lammert Jarigs Mol (geboren Bolsward, 1832)
Lammert trouwde achtereenvolgens (in Bolsward, 1857) Gerritje Folkerts van der Weide (geboren Bolsward, 1833), en (in Bolsward, 1866) Johanna Johannes van Polen (geboren Bolsward, 1841)
 

Generatie 2


 
2. Jarig Douwes Mol (geboren Bolsward, 1798)
Jarig trouwde (Bolsward, 1822) met:
3. Hendrikje Lammerts Lammertsma (geboren Bolsward, 1799)
 

Generatie 3


 
4. Douwe Annes Mol (geboren Bolsward, 1764)
Douwe trouwde (Bolsward, 1791) met:
5. Tjitske Jarich Boomsma (geboren Bolsward, 1770)
 
6. Lammert Hendriks Lammertsma (geboren Bolsward, 1768)
Lammert trouwde met:
7. Waltje Lefferts (geboren Bolward, 1763)
 

Generatie 4


 
8. Anne Jans Mol (geboren Bolsward, 1740)
Anne trouwde (Bolsward, 1761) met:
9. Tjaltje Douwes (geboren mogelijk Bolsward, 1743)
 
10. Jarich Jans (geboren 1740)
 
12. Hendrik Lammerts Lammertsma (gedoopt Bolsward, 1744)
Hendrik trouwde (Bolsward, 1764) met:
13. Maaike Obes van Polen (geboren Bolsward, 1747)
 
14. Leffert Teunis (geboren 1740)
Leffert trouwde (Bolsward, 1761) met:
15. Lijsbeth Wiebes (geboren Bolsward, 1737)
 

Generatie 5


 
24. Lammert Jans (geboren 1705)
Lammert trouwde (Bolsward, 1733) met:
25. Geiske Harmens (geboren Bolsward, 1708)
 
26. Obe Jacobs (geboren 1725)
Obe trouwde met:
27. Johanna Johannes Postma (geboren 1730)
 
28. Teunis Pyters (geboren 1690)
Teunis trouwde (Franeker, 1717) met:
29. Antje Yppes (geboren Bolsward, 1690)
 
30. Wybe Sybrens (gedoopt Bolsward, 1702)
Wybe trouwde (Bolsward, 1736) met:
31. Walburgh Pytters Geelkerken (gedoopt Amersfoort, 1701)
 

Generatie 6


 
50. Harmen Jans (geboren 1680)
Harmen trouwde (Bolsward, 1702) met:
51. Rinske Piers (gedoopt Bolsward, 1685)
 
60. Sybren Sickes (gedoopt Sneek, 1659)
Sybren trouwde (Sneek, 1696) met:
61. Martien Jemmes (geboren 1675)
 
62. Pytter Cornelis van Geelkerken (geboren Tiel, 1660)
Pytter trouwde (Amersfoort, 1694) met:
63. Elisabeth Joost Baecken (gedoopt Amersfoort, 1661)
 

Generatie 7


 
102. Pijter Piers (geboren 1660)
 
120. Sijcke Sijbrens (geboren Bozum, 1635)
Sijcke trouwde (Sneek, 1657) met:
121. Jetske Louwes (gedoopt Sneek, 1638)
 
124. Cornelis Gerrits van Geelkerken (geboren Tiel, 1635)
Cornelis trouwde (Tiel, 1660) met:
125. Marritje Pytters (geboren 1635)
 
126. Joost Jans Baecken (geboren 1625)
Joost trouwde (Amersfoort, 1646) met:
127. Walburgh Johans van Borculo (geboren 1625)
 

Generatie 8


 
242. Louw Sippes (geboren Goingarijp, 1600)
Louw trouwde (Sneek, 1617) met:
243. Hylck Hansen (geboren Goingarijp, 1600)
 
248. Gerrit Aarts van Geelkerken (geboren Tiel, 1615)
Gerrit trouwde (Tiel, 1635) met:
249. Elisabeth Cornelisdr Lamberts (geboren Tiel, 1615)
 

Generatie 9


 
498. Cornelis Hendriks Lamberts van Heessell (geboren 1590)
 

Generatie 10


 
996. Hendrik Lamberts (geboren Tiel, 1540)
Hendrik trouwde (Tiel, 1567) met:
997. Maria Cornelisdr (geboren 1545)
 

Generatie 11


 
1992. Lamberts Hendriks (geboren 1510)
Lamberts trouwde met:
1993. Anna Hermansdr van Herwaerden (geboren 1525)
 


  naar boven | go to top