intro kwartierstaten Kwartierstaat van Lammert Jarigs Mol
(gegevens zoals bekend op zondag 27 oktober 2019)

Wilt U meer weten van (het gezin van) een van onderstaande mensen, mailt U ons dan?!
beginpagina
 

Generatie 1


 
1. Lammert Jarigs Mol (geboren Bolsward, 1832)
Lammert trouwde achtereenvolgens (Bolsward, 1857) Gerritje Folkerts van der Weide (geboren Bolsward, 1833), en (Bolsward, 1866) Johanna Johannes van Polen (geboren Bolsward, 1841)
 

Generatie 2


 
2. Jarig Douwes Mol (geboren Bolsward, 1798)
Jarig trouwde (Bolsward, 1822) met:
3. Hendrikje Lammerts Lammertsma (geboren Bolsward, 1799)
 

Generatie 3


 
4. Douwe Annes Mol (geboren Bolsward, 1764)
Douwe trouwde (Bolsward, 1791) met:
5. Tjitske Jarich Boomsma (geboren Bolsward, 1770)
 
6. Lammert Hendriks Lammertsma (geboren Bolsward, 1768)
Lammert trouwde met:
7. Waltje Lefferts (geboren Bolward, 1763)
 

Generatie 4


 
8. Anne Jans Mol (geboren Bolsward, 1740)
Anne trouwde (Bolsward, 1761) met:
9. Tjaltje Douwes (geboren mogelijk Bolsward, 1743)
 
10. Jarich Jans (geboren 1740)
 
12. Hendrik Lammerts Lammertsma (gedoopt Bolsward, 1744)
Hendrik trouwde (Bolsward, 1764) met:
13. Maaike Obes van Polen (geboren Bolsward, 1747)
 
14. Leffert Teunis (geboren 1740)
Leffert trouwde (Bolsward, 1761) met:
15. Lijsbeth Wiebes (geboren Bolsward, 1737)
 

Generatie 5


 
24. Lammert Jans (geboren 1705)
Lammert trouwde (Bolsward, 1733) met:
25. Geiske Harmens (geboren Bolsward, 1708)
 
26. Obe Jacobs (geboren 1725)
Obe trouwde met:
27. Johanna Johannes Postma (geboren 1730)
 
28. Teunis Pyters (geboren 1690)
Teunis trouwde (Franeker, 1717) met:
29. Antje Yppes (geboren Bolsward, 1690)
 
30. Wybe Sybrens (gedoopt Bolsward, 1702)
Wybe trouwde (Bolsward, 1736) met:
31. Walburgh Pytters Geelkerken (gedoopt Amersfoort, 1701)
 

Generatie 6


 
50. Harmen Jans (geboren 1680)
Harmen trouwde (Bolsward, 1702) met:
51. Rinske Piers (gedoopt Bolsward, 1685)
 
60. Sybren Sickes (gedoopt Sneek, 1659)
Sybren trouwde (Sneek, 1696) met:
61. Martien Jemmes (geboren 1675)
 
62. Pytter Cornelis van Geelkerken (geboren Tiel, 1660)
Pytter trouwde (Amersfoort, 1694) met:
63. Elisabeth Joost Baecken (gedoopt Amersfoort, 1661)
 

Generatie 7


 
102. Pijter Piers (geboren 1660)
 
120. Sijcke Sijbrens (geboren Bozum, 1635)
Sijcke trouwde (Sneek, 1657) met:
121. Jetske Louwes (gedoopt Sneek, 1638)
 
124. Cornelis Gerrits van Geelkerken (geboren Tiel, 1635)
Cornelis trouwde (Tiel, 1660) met:
125. Marritje Pytters (geboren 1635)
 
126. Joost Jans Baecken (geboren 1625)
Joost trouwde (Amersfoort, 1646) met:
127. Walburgh Johans van Borculo (geboren 1625)
 

Generatie 8


 
242. Louw Sippes (geboren Goingarijp, 1600)
Louw trouwde (Sneek, 1617) met:
243. Hylck Hansen (geboren Goingarijp, 1600)
 
248. Gerrit Aarts van Geelkerken (geboren Tiel, 1615)
Gerrit trouwde (Tiel, 1635) met:
249. Elisabeth Cornelisdr Lamberts (geboren Tiel, 1615)
 

Generatie 9


 
498. Cornelis Hendriks Lamberts van Heessell (geboren 1590)
 

Generatie 10


 
996. Hendrik Lamberts (geboren Tiel, 1540)
Hendrik trouwde (Tiel, 1567) met:
997. Maria Cornelisdr (geboren 1545)
 

Generatie 11


 
1992. Lamberts Hendriks (geboren 1510)
Lamberts trouwde met:
1993. Anna Hermansdr van Herwaerden (geboren 1525)
 


  naar boven | go to top