intro kwartierstaten Kwartierstaat van Grietje Mol
(gegevens zoals bekend op zaterdag 11 december 2021)

Wilt U meer weten van (het gezin van) een van onderstaande mensen, mailt U ons dan?!
beginpagina
 

Generatie 1


 
1. Grietje Mol (geboren Bolsward, 1875)
Grietje trouwde (in Bolsward, 1899) Lammert Rooda (geboren Bolsward, 1879)
 

Generatie 2


 
2. Lammert Jarigs Mol (geboren Bolsward, 1832)
Lammert trouwde (Bolsward, 1866) met:
3. Johanna Johannes van Polen (geboren Bolsward, 1841)
 

Generatie 3


 
4. Jarig Douwes Mol (geboren Bolsward, 1798)
Jarig trouwde (Bolsward, 1822) met:
5. Hendrikje Lammerts Lammertsma (geboren Bolsward, 1799)
 
6. Johannes Obes van Polen (geboren Bolsward, 1811)
Johannes trouwde (Bolsward, 1835) met:
7. Hendrikje Jacobs van der Helm (geboren Bolsward, 1813)
 

Generatie 4


 
8. Douwe Annes Mol (geboren Bolsward, 1764)
Douwe trouwde (Bolsward, 1791) met:
9. Tjitske Jarich Boomsma (geboren Bolsward, 1770)
 
10. Lammert Hendriks Lammertsma (geboren Bolsward, ±1768)
Lammert trouwde met:
11. Waltje Lefferts (geboren Bolward, 1763)
 
12. Obe van Polen (gedoopt Bolsward, 1772)
Obe trouwde met:
13. Annigje Lieuwes (geboren ±1775)
 
14. Jacob Roelofs van der Helm (geboren Bolsward, 1757)
Jacob trouwde met:
15. Grietje Hendriks (geboren mogelijk Bolsward, ±1770)
 

Generatie 5


 
16. Anne Jans Mol (geboren Bolsward, ±1740)
Anne trouwde (Bolsward, 1761) met:
17. Tjaltje Douwes (geboren mogelijk Bolsward, ±1743)
 
18. Jarich Jans (geboren ±1740)
 
20. Hendrik Lammerts Lammertsma (gedoopt Bolsward, 1744)
Hendrik trouwde (Bolsward, 1764) met:
21. Maaike Obes van Polen (geboren Bolsward, 1747)
 
22. Leffert Teunis (geboren ±1740)
Leffert trouwde (Bolsward, 1761) met:
23. Lijsbeth Wiebes (geboren Bolsward, 1737)
 
24. Jacob Obes van Polen (gedoopt Bolsward, 1750)
Jacob trouwde (Bolsward, 1771) met:
25. Geiske Hanzes Faber (geboren Oostwierum, ±1748)
 
26. Lieuwe Aants (gedoopt Bolsward, 1724)
Lieuwe trouwde (Bolsward, 1756) met:
27. Pierkien Klaasses (geboren mogelijk Drachten, ±1730)
 
28. Roelof Jacobs (geboren ±1730)
Roelof trouwde (Dokkum, 1751) met:
29. Aagje Jochums (geboren Bolsward, 1728)
 

Generatie 6


 
40. Lammert Jans (geboren ±1705)
Lammert trouwde (Bolsward, 1733) met:
41. Geiske Harmens (geboren Bolsward, 1708)
 
42. Obe Jacobs (geboren ±1725)
Obe trouwde met:
43. Johanna Johannes Postma (geboren ±1730)
 
44. Teunis Pyters (geboren ±1690)
Teunis trouwde (Franeker, 1717) met:
45. Antje Yppes (geboren Bolsward, ±1690)
 
46. Wybe Sybrens (gedoopt Bolsward, 1702)
Wybe trouwde (Bolsward, 1736) met:
47. Walburgh Pytters Geelkerken (gedoopt Amersfoort, 1701)
 
48. Obe Jacobs (geboren ±1725)
Obe trouwde met:
49. Johanna Johannes Postma (geboren ±1730)
 
50. Hans Douwes Faber (geboren Bolsward, 1718)
Hans trouwde (Bolsward, 1746) met:
51. Trijntje Klazes (gedoopt Bolsward, 1713)
 
52. Aant Dijrks (geboren mogelijk Bolsward, ±1700)
 
58. Jochum Johannes (geboren ±1700)
Jochum trouwde (Bolsward, 1727) met:
59. Hinke Rienks (geboren ±1705)
 

Generatie 7


 
82. Harmen Jans (geboren ±1680)
Harmen trouwde (Bolsward, 1702) met:
83. Rinske Piers (gedoopt Bolsward, 1685)
 
92. Sybren Sickes (gedoopt Sneek, 1659)
Sybren trouwde (Sneek, 1696) met:
93. Martien Jemmes (geboren ±1675)
 
94. Pytter Cornelis van Geelkerken (geboren Tiel, ±1660)
Pytter trouwde (Amersfoort, 1694) met:
95. Elisabeth Joost Baecken (gedoopt Amersfoort, 1661)
 
100. Douwe Hanzes (geboren Pingjum, ±1695)
Douwe trouwde (Bolsward, 1717) met:
101. Janke Lieuwes (geboren ±1695)
 
102. Claes Wybes (geboren ±1690)
Claes trouwde met:
103. Geiske Diederts (geboren ±1690)
 

Generatie 8


 
166. Pijter Piers (geboren ±1660)
 
184. Sijcke Sijbrens (geboren Bozum, ±1635)
Sijcke trouwde (Sneek, 1657) met:
185. Jetske Louwes (gedoopt Sneek, 1638)
 
188. Cornelis Gerrits van Geelkerken (geboren Tiel, ±1635)
Cornelis trouwde (Tiel, 1660) met:
189. Marritje Pytters (geboren ±1635)
 
190. Joost Jans Baecken (geboren ±1625)
Joost trouwde (Amersfoort, 1646) met:
191. Walburgh Johans van Borculo (geboren ±1625)
 

Generatie 9


 
370. Louw Sippes (geboren Goingarijp, ±1600)
Louw trouwde (Sneek, 1617) met:
371. Hylck Hansen (geboren Goingarijp, ±1600)
 
376. Gerrit Aarts van Geelkerken (geboren Tiel, ±1615)
Gerrit trouwde (Tiel, ±1635) met:
377. Elisabeth Cornelisdr Lamberts (geboren Tiel, ±1615)
 

Generatie 10


 
754. Cornelis Hendriks Lamberts van Heessell (geboren ±1590)
 

Generatie 11


 
1508. Hendrik Lamberts (geboren Tiel, ±1540)
Hendrik trouwde (Tiel, 1567) met:
1509. Maria Cornelisdr (geboren ±1545)
 

Generatie 12


 
3016. Lamberts Hendriks (geboren ±1510)
Lamberts trouwde met:
3017. Anna Hermansdr van Herwaerden (geboren ±1525)
 


  naar boven | go to top