Kinderen van Jelle Jelles en Monskjen Monses

Kinderen van

Jelle Jelles

en

Monskjen Monsesi. Yke Jelles Postma, geboren op 28 november 1806
ii. Tjitske Jelles Postma, geboren op 6 september 1808
iii. Antje Jelles Postma, geboren op 22 april 1810
iv. Monse Posthuma, geboren in Witmarsum op 11 februari 1812
v. Hilbrand Jelles Posthumus, geboren in Witmarsum op 30 december 1813
vi. Ytje Jelles Postma, geboren in Witmarsum op 26 november 1816


terug | back