intro kwartierstaten Kwartierstaat van Hendrikje Rooda
(gegevens zoals bekend op zaterdag 11 december 2021)

Wilt U meer weten van (het gezin van) een van onderstaande mensen, mailt U ons dan?!
beginpagina
 

Generatie 1


 
1. Hendrikje Rooda (geboren Bolsward, 1911)
Hendrikje trouwde (mogelijk Apeldoorn, 1941) Jacobus ten Hoope (geboren Apeldoorn, 1913)
 

Generatie 2


 
2. Lammert Rooda (geboren Bolsward, 1879)
Lammert trouwde (Bolsward, 1899) met:
3. Grietje Mol (geboren Bolsward, 1875)
 

Generatie 3


 
4. Jelle Roode (geboren Bolsward, 1844)
Rooda, trouwde (Bolsward, 1870) met:
5. Grietje Beitsma (geboren Bolsward, 1838)
 
6. Lammert Jarigs Mol (geboren Bolsward, 1832)
Lammert trouwde (Bolsward, 1866) met:
7. Johanna Johannes van Polen (geboren Bolsward, 1841)
 

Generatie 4


 
8. Jan Gerrits Roode (geboren Wonseradeel, 1818)
Jan trouwde (Wonseradeel, 1842) met:
9. Ytje Jelles Postma (geboren Witmarsum , 1816)
 
10. Gerardus Abrams Beitsma (geboren Dokkum, 1804)
Gerardus trouwde (Bolsward, 1836) met:
11. Klaaske Harmens Klom (geboren Bolsward, 1811)
 
12. Jarig Douwes Mol (geboren Bolsward, 1798)
Jarig trouwde (Bolsward, 1822) met:
13. Hendrikje Lammerts Lammertsma (geboren Bolsward, 1799)
 
14. Johannes Obes van Polen (geboren Bolsward, 1811)
Johannes trouwde (Bolsward, 1835) met:
15. Hendrikje Jacobs van der Helm (geboren Bolsward, 1813)
 

Generatie 5


 
16. Gerrit Jans Roode (geboren ±1789)
Gerrit trouwde (Wonseradeel , 1814) met:
17. Janke Harmens (geboren ±1790)
 
18. Jelle Jelles (geboren Kimswerd, 1771)
Jelle trouwde (Kimswerd, 1804) met:
19. Monskjen Monses (geboren Kimswerd, 1783)
 
20. Abraham Beitsma (geboren ±1763)
Abraham trouwde (Dokkum, 1804) met:
21. Sibbeltje Gerardus Schieringa (geboren Dokkum, 1781)
 
22. Harmen Klasen (geboren Pethum , ±1758)
Harmen trouwde (Vrouwenparochie, 1791) met:
23. Grietje Gerrits (geboren Vrouwenparochie, ±1767)
 
24. Douwe Annes Mol (geboren Bolsward, 1764)
Douwe trouwde (Bolsward, 1791) met:
25. Tjitske Jarich Boomsma (geboren Bolsward, 1770)
 
26. Lammert Hendriks Lammertsma (geboren Bolsward, ±1768)
Lammert trouwde met:
27. Waltje Lefferts (geboren Bolward, 1763)
 
28. Obe van Polen (gedoopt Bolsward, 1772)
Obe trouwde met:
29. Annigje Lieuwes (geboren ±1775)
 
30. Jacob Roelofs van der Helm (geboren Bolsward, 1757)
Jacob trouwde met:
31. Grietje Hendriks (geboren mogelijk Bolsward, ±1770)
 

Generatie 6


 
34. Harmen Sytses (geboren ±1752)
Harmen trouwde (Franeker, 1780) met:
35. Aafke Tjallings (gedoopt Franeker, 1757)
 
36. Jelle Jelles (geboren ±1745)
Jelle trouwde (Kimswerd, 1768) met:
37. Yke Hilbrants (geboren ±1745)
 
38. Monse Sjoerds (gedoopt Witmarsum, 1731)
Monse trouwde (Witmarsum, 1768) met:
39. Tjetske Cornelis (geboren Witmarsum, 1744)
 
42. Gerhardus Schieringa (geboren Anjum, 1738)
Gerhardus trouwde (Dokkum, 1781) met:
43. Bartje Sybouts (geboren ±1760)
 
48. Anne Jans Mol (geboren Bolsward, ±1740)
Anne trouwde (Bolsward, 1761) met:
49. Tjaltje Douwes (geboren mogelijk Bolsward, ±1743)
 
50. Jarich Jans (geboren ±1740)
 
52. Hendrik Lammerts Lammertsma (gedoopt Bolsward, 1744)
Hendrik trouwde (Bolsward, 1764) met:
53. Maaike Obes van Polen (geboren Bolsward, 1747)
 
54. Leffert Teunis (geboren ±1740)
Leffert trouwde (Bolsward, 1761) met:
55. Lijsbeth Wiebes (geboren Bolsward, 1737)
 
56. Jacob Obes van Polen (gedoopt Bolsward, 1750)
Jacob trouwde (Bolsward, 1771) met:
57. Geiske Hanzes Faber (geboren Oostwierum, ±1748)
 
58. Lieuwe Aants (gedoopt Bolsward, 1724)
Lieuwe trouwde (Bolsward, 1756) met:
59. Pierkien Klaasses (geboren mogelijk Drachten, ±1730)
 
60. Roelof Jacobs (geboren ±1730)
Roelof trouwde (Dokkum, 1751) met:
61. Aagje Jochums (geboren Bolsward, 1728)
 

Generatie 7


 
70. Tjalling Heins (gedoopt Schalsum, 1716)
Tjalling trouwde met:
71. Janke Jans (gedoopt Achlum en Hitzum, 1728)
 
76. Sjoerd Dirks (geboren ±1705)
Sjoerd trouwde (Witmarsum, 1729) met:
77. Dieuke Monses (gedoopt Witmarsum, 1699)
 
78. Cornelis Algers (geboren ±1720)
Cornelis trouwde (Witmarsum, 1743) met:
79. Antje Ykes (geboren ±1720)
 
84. Pieter Schieringa (gedoopt Dokkum, 1697)
Pieter trouwde (Dokkum, 1723) met:
85. Eelkjen Hendriks (geboren ±1700)
 
104. Lammert Jans (geboren ±1705)
Lammert trouwde (Bolsward, 1733) met:
105. Geiske Harmens (geboren Bolsward, 1708)
 
106. Obe Jacobs (geboren ±1725)
Obe trouwde met:
107. Johanna Johannes Postma (geboren ±1730)
 
108. Teunis Pyters (geboren ±1690)
Teunis trouwde (Franeker, 1717) met:
109. Antje Yppes (geboren Bolsward, ±1690)
 
110. Wybe Sybrens (gedoopt Bolsward, 1702)
Wybe trouwde (Bolsward, 1736) met:
111. Walburgh Pytters Geelkerken (gedoopt Amersfoort, 1701)
 
112. Obe Jacobs (geboren ±1725)
Obe trouwde met:
113. Johanna Johannes Postma (geboren ±1730)
 
114. Hans Douwes Faber (geboren Bolsward, 1718)
Hans trouwde (Bolsward, 1746) met:
115. Trijntje Klazes (gedoopt Bolsward, 1713)
 
116. Aant Dijrks (geboren mogelijk Bolsward, ±1700)
 
122. Jochum Johannes (geboren ±1700)
Jochum trouwde (Bolsward, 1727) met:
123. Hinke Rienks (geboren ±1705)
 

Generatie 8


 
140. Hein Clasen (geboren ±1690)
 
142. Jan Dircks (geboren ±1690)
Jan trouwde (Franeker, 1714) met:
143. Maaike Jans (geboren ±1695)
 
154. Monse Eeltjes (geboren ±1675)
 
168. Gerrardus Schieringa (geboren ±1670)
Gerrardus trouwde (Dokkum, 1694) met:
169. Sibbeltje Pauwels (geboren Ternaard, ±1670)
 
210. Harmen Jans (geboren ±1680)
Harmen trouwde (Bolsward, 1702) met:
211. Rinske Piers (gedoopt Bolsward, 1685)
 
220. Sybren Sickes (gedoopt Sneek, 1659)
Sybren trouwde (Sneek, 1696) met:
221. Martien Jemmes (geboren ±1675)
 
222. Pytter Cornelis van Geelkerken (geboren Tiel, ±1660)
Pytter trouwde (Amersfoort, 1694) met:
223. Elisabeth Joost Baecken (gedoopt Amersfoort, 1661)
 
228. Douwe Hanzes (geboren Pingjum, ±1695)
Douwe trouwde (Bolsward, 1717) met:
229. Janke Lieuwes (geboren ±1695)
 
230. Claes Wybes (geboren ±1690)
Claes trouwde met:
231. Geiske Diederts (geboren ±1690)
 

Generatie 9


 
422. Pijter Piers (geboren ±1660)
 
440. Sijcke Sijbrens (geboren Bozum, ±1635)
Sijcke trouwde (Sneek, 1657) met:
441. Jetske Louwes (gedoopt Sneek, 1638)
 
444. Cornelis Gerrits van Geelkerken (geboren Tiel, ±1635)
Cornelis trouwde (Tiel, 1660) met:
445. Marritje Pytters (geboren ±1635)
 
446. Joost Jans Baecken (geboren ±1625)
Joost trouwde (Amersfoort, 1646) met:
447. Walburgh Johans van Borculo (geboren ±1625)
 

Generatie 10


 
882. Louw Sippes (geboren Goingarijp, ±1600)
Louw trouwde (Sneek, 1617) met:
883. Hylck Hansen (geboren Goingarijp, ±1600)
 
888. Gerrit Aarts van Geelkerken (geboren Tiel, ±1615)
Gerrit trouwde (Tiel, ±1635) met:
889. Elisabeth Cornelisdr Lamberts (geboren Tiel, ±1615)
 

Generatie 11


 
1778. Cornelis Hendriks Lamberts van Heessell (geboren ±1590)
 

Generatie 12


 
3556. Hendrik Lamberts (geboren Tiel, ±1540)
Hendrik trouwde (Tiel, 1567) met:
3557. Maria Cornelisdr (geboren ±1545)
 

Generatie 13


 
7112. Lamberts Hendriks (geboren ±1510)
Lamberts trouwde met:
7113. Anna Hermansdr van Herwaerden (geboren ±1525)
 


  naar boven | go to top