Kinderen van Wybe Sybrens en Walburgh Pytters Geelkerken

Kinderen van

Wybe Sybrens

en

Walburgh Pytters Geelkerkeni. Lijsbeth Wiebes, geboren in Bolsward op 28 februari 1737


terug | back