Kinderen van Harmen Sytses en Aafke Tjallings

Kinderen van

Harmen Sytses

en

Aafke Tjallings



i. Stijntje Harmens, geboren op 2 februari 1782
ii. Tjalling Harmens, geboren op 26 september 1786
iii. Sijtse Harmens, geboren op 10 maart 1789
iv. Janke Harmens, geboren in ca. 1790
v. Jan Harmens, geboren op 17 juni 1792


terug | back